Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Website Classis Hoorn-Enkhuizen Website Classis Hoorn-Enkhuizen

Belangrijk:

Deze website blijft  voorlopig nog wel bestaan, maar zal niet meer aangevuld worden.

 
Graceland festival.

Graceland festival.

Graceland festival 

 

 
Wekelijkse nieuwsbrief van de protestantse kerk Wekelijkse nieuwsbrief van de protestantse kerk

Nieuwe inzichten tijdens gezamenlijke kerkendag

 

 
Kortere lijntjes door kerkenraadsvergadering 2.0 Kortere lijntjes door kerkenraadsvergadering 2.0

Dankzij een geclusterde vergadermethode houdt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Enkhuizen tijd over voor andere dingen.

 
Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2017

Jaarverslag  2017 van het Breed Moderamen van de
Classicale Vergadering Hoorn-Enkhuizen

 
tv campagne Geloven in Delen tv campagne Geloven in Delen

Tv campagne Geloven in Delen

Beste mensen,

We zijn op weg naar de Goede Week en Pasen. Een week van bezinning en voorbereiding, van weten van de verlossing van Pasen en van de soms wel heel moeilijke weg daar naar toe.

In die week willen we heel Nederland laten delen in wat ons drijft en beweegt, wat ons bindt en waar we naar op weg zijn. Daarom start vanaf maandag Kerk in Actie de televisie en radiocampagne 'Geloven in delen'. Die kunt u hier zien

 
Informatiebrief inzake wijziging Permanente Educatie Informatiebrief inzake wijziging Permanente Educatie

ds. Saskia van Meggelen gekozen als nieuwe preses

 
Kerk in 2025 Kerk in 2025


                                                                 Waar een Woord is- is een weg     

                                                                 Lees hier het hele document

Onder lees verder, kunt u hierover nog veel meer lezen.

  

lees meer »
 
Waar kan men met vragen mbt Kerk 2025 terecht? Waar kan men met vragen mbt Kerk 2025 terecht?

Waar kan men met vragen mbt Kerk 2025 terecht?

 
FAQ/veelgestelde vragen:
 
Om vragen van kerkenraden, classicale vergadering en individuele mensen uit het land nog beter te kunnen beantwoorden is er op de website van de kerk een rubriek Veelgestelde vragen rond Kerk 2025.
 
Zie hiervoor: 
 
https://www.protestantsekerk.nl/over-ons/protestantse-kerk/kerk-2025/vragen
 
Bij het verdwijnen van de gemeenteadviseur is er gezorgd voor een soort helpdesk, waar je met vragen waar je voorheen bij de gemeenteadviseur terecht kon, verder geholpen kan worden. Dus situatie voorleggen en dan komen ze met suggesties hoe daar verder mee om te gaan.
 
Het team Ondersteuning Gemeenten is het centrale aanspreekpunt voor alle vragen van gemeenten, beroepskrachten en vrijwilligers in de Protestantse Kerk.
 
Bereikbaar per telefoon en e-mail:
·         Maandag tot en met donderdag: van 09.00 – 21.00 uur
·         Vrijdag: van 09.00 – 16.00 uur.
 

 
(030) 880 1880
 
www.protestantsekerk.nl/over-ons/contact/contact 

 
Kerken informatie Kerken informatie

Trouw 150417 De Geest is terug in de Heilige grafkerk.

Kerken in de Wieringemeer. Deel 1
                                              Deel 2
                                              Deel 3
                                              Deel 4

Nieuw dorpshart rond gehalveerde kerk

Een kritische blik op elkaars geklik.

Een kerk die leeft die sluit je toch niet?

Ouwe kerk minder goed in markt.

Kerk Midwoud verkocht

Lutheranen verliezen kerk.

Het stil ztten van de tijd

Wel geloven,niet ter kerke

Kerk en politiek zijn geen gescheiden terreinen

Pro-islamkoers splijtzwam binnen Protestantse kerk

Lutherse gemeente neemt na 150 jaar node afscheid.

Kopers voor protestantse kerkjes

Groep ondernemers koopt Noorderkerk

Gemengde gevoelens bij laatste dienst Noorderkerk

Bijgaande tekening stond op de liturgie van de ‘uitwijdingsdienst’ van de Noorderkerk op 11 juni 2017 met na afloop een processie met kerkelijke attributen naar het Octaaf

Historievan Maria uit de Mijzen

lees meer »
 
Visie op de islam splijt PKN Visie op de islam splijt PKN

 
NHD07-01-2017

 
Afscheid na 28 jaar Afscheid na 28 jaar

Westfries weekblad van 02-11-2016

 
Dichter bij het hart Dichter bij het hart

6 oktober 2016

Dichter bij het hart – veranderingen dienstenorganisatie nr. 1


Geachte scriba, predikant of kerkelijk werker,
 
Vanaf 2017 verandert het aanspreekpunt voor dienstverlening door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Gemeenten kunnen vanaf 2 januari bellen of mailen met het team ‘Ondersteuning Gemeenten’ van de dienstenorganisatie. Het team ‘Ondersteuning Gemeenten’ is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

lees meer »
 
TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden

TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden

TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden

Theologie die iets te zeggen heeft


 

lees meer »
 
Twintigers en dertigers Twintigers en dertigersTwintigers en dertigers

Vroeger waren er veel jongeren en weinig ouderen in veel kerken. Nu zijn de verhoudingen bijna overal fundamenteel veranderd. De leeftijdsopbouw in veel protestantse gemeenten laat zich lezen als een omgekeerde piramide: veel ouderen, relatief weinig twintigers en dertigers en nog minder kinderen.

 

lees meer »
 
Kerkplein in Enkhuizen Kerkplein in Enkhuizen

Enkhuizen heeft een echt Kerkplein. Dat is de website van de Enkhuizer Raad van Kerken: www.kerkpleinenkhuizen.nl.  

lees meer »
 
Voltooid leven Voltooid leven

Hieronder vindt u documenten om te downloaden rond het thema 'Voltooid leven'.
"
'Voltooid leven' is vaak een rotleven (Trouw zaterdag 9 mei 2015)

Essay 'Voltooid leven' (Broers)

Handreiking 'Medische beslissingen levenseinde'

Handreiking 'Van stof en adem'

Levensmoe

Uitkomst kamerdebat over voltooid leven

'Niet behandelen soms beter'

'Waardig sterven, godsdienstvrijheid en het recht van de oudste zoon'

Essay

Hoezo, voltooid leven?

Niemand weet wat voltooid leven is

Geplaatst 30-01-2016

Het algemeen beschaafd levenseinde.

Geplaatst 27-03-2016

Waar blijft de ziel?

Geplaatst 25-06-2016

Voltooid leven vraagt ander antwoord dan dood.

Geplaatst 25 september 2016

Regisseur in je eigen drama

Geplaast 14 oktober 2016.

Ouderen met voltooid leven krijgt recht op hulp bij zelfdoding.

Het wordt erg complex. Onnodig complex.

De nuttigheid voorbij.

We staan er in het buitenland gekleurd op.

Aftrap voor een stevig debat in de politiek.

Geplaast 17 oktober 2016

Plicht om het leven te beschermen staat voorop.

Geplaatst 18 oktober 2016.

Achter het nieuws

lees meer »
 
Geestelijke Verzorging (in instellingen Geestelijke Verzorging (in instellingen


Gepost 16-01-2016
De geestelijke verzorging in Nederland is in transitie.

Protestantse geestelijke verzorging  in de 21e eeuw

Voortgangsrapportage Categoriaal Pastoraat 2014

Gepost 14.4.2016

ZonMw- signalement Zingeving in zorg.

lees meer »
 
Diaconie. Diaconie.

24 sept. 2015
Het diaconale gezicht van de kerk binnen de classis Hoorn-Enkhuizen / Kerk en WMO 2015 n.a.v. Mattheus 25

Dienstbaarheid (diakonia, ministerie, ) volgens Calvijn

15 januari 2016
Dienen Delen Doen

Diaconie in samenvatting

Geplaatst 28 oktober 2016

Voedselloket in Almere toont het geloof met daden

Allerarmsten kloppen vaker aan bij de kerk.
 

lees meer »
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.