Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Generale Synode PKN, vergadering 20 en 21 april 2017 Generale Synode PKN, vergadering 20 en 21 april 2017

Er waren een bezinnende besprekingen over “Gemeente 2025” en over het Categoriaal Pastoraat.
Een ethische bezinning: Prof. dr. B. de Graaf en burgemeester Wienen van Haarlem over veiligheid: hoe veilig voelen we ons en hoe veilig kan de overheid het maken ivm terrorisme. De Graaf: de veiligheid en het veiligheidsgevoel zijn in Nederland heel groot. Angst is er met name onder jongeren, ze worden daardoor rechtser en extremistischer. Christelijke theologie kan tegenover angst zetten: het kwaad is aanwezig, het kwaad is absurd, maar het kwaad is overwonnen. Wienen: de overheid kan geen 100% veiligheid garanderen.
 
Mobiliteit: De classes mogen bij het ontstaan van een predikantsvacature in een gemeente randvoorwaarden voor de vervulling ervan ,,aanbevelen" in plaats van “stellen”.
Tijdens de bespreking van de nota "Naar een cultuur van mobiliteit" bleken twee zaken telkens de boventoon te voeren: de termijn van twaalf jaar waarna een gemeente en een predikant mogen besluiten uit elkaar te gaan, én de betaling van het wachtgeld aan zo'n predikant.
,,Laat die focus op twaalf jaar los", adviseerde ds. G. van Dijk, voorzitter van de werkgroep mobiliteit, de synode. ,,Die grens is willekeurig. Natuurlijk moet het gesprek over mobiliteit al eerder gevoerd worden. De vraag is wat er uit zo'n gesprek komt en wat de mogelijkheden zijn."
De mogelijkheid om na twaalf jaar uit elkaar te gaan is ,,een extra vangnet, geen must", benadrukte scriba R. de Reuver. Hij stelde de urgentie van het onderwerp herhaaldelijk aan de orde. Wat gaat het de kerk kosten om een predikant wachtgeld te betalen? Hans Runherd, beleidsmedewerker predikantstraktementen en –pensioenen verwachtte aan de hand van een berekening dat ongeveer 20 keer per jaar van de regeling gebruik zal worden gemaakt. Het kost een gemeente ongeveer Euro 115.00,-- en een predikant 30% van zijn inkomen. Het voorstel werd na veel discussie en enkele kleine wijzigingen aangenomen.
 
Vereenvoudiging Ordinantiewijzigingen: Het voorstel hierover werd na langdurige discussie aangenomen en zal in werking treden als het hele traject in het kader van Kerk 2025 is doorlopen.

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.