Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Synode 19 en 20 april 2012 Synode 19 en 20 april 2012

Deze synodevergadering werd bezocht door ds. H.A. Smits en ouderling-kerkrentmeester Geke Geveke, als afgevaardigden van de classis Hoorn-Enkhuizen.

De vergadering begon besloten omdat er benoemingen en verkiezingen waren. De uitslagen worden na afloop bekendgemaakt. Deze keer moest ook de scriba herkozen worden. De procedure was heel zorgvuldig en na afloop kon bekend gemaakt worden dat ds. Arjan Plezier voor nog vier jaar gekozen is.

Daarna was de notitie over de ambtvisie aan de orde. Dit is een onderwerp wat eigenlijk voortdurend aan de orde is in de kerk. Welk gewicht heeft een predikant in een gemeente? Welke bezielende en inspirerende rol heeft de predikant? Hoe is het met de andere ambten van ouderling en diaken, die gelijkwaardig zijn? Heel wat om over na te denken. Met het oog op actuele uitdagingen waar we als kerk voor staan moet een ambtsvisie verder ontwikkeld worden. Er zal een gespreksnotitie komen, die voorgelegd zal worden aan diverse mensen en groepen en gemeenten. Zodat uiteindelijk net als bij de visienota een breed gedragen nota ontstaat.

Een ander belangrijk onderwerp was de ICCO-coöperatie. Al 47 jaar bestaat het ICCO (Interkerkelijke Coördinatie Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking) en het heeft belangrijke taken en contacten, vooral in het Zuiden. Nu wordt een vergaande samenwerking gezocht met Edukans ( helpt kansarme kinderen in ontwikkelingslanden naar school) en met Prisma (een vereniging van een heel aantal christelijke organisaties, o.a. de GZB, World Servants, Tear, Woord & Daad, De Verre Naasten, Red een Kind en het Leger des Heils).
Er wordt een coöperatie opgericht waar alle partners een geldbedrag in storten. Om vooral samen sterk te staan en de krachten te bundelen in samenwerking met onze partners in Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika.  Daarnaast blijft de zending ook bestaan.

De tweede dag kwamen de wijzigingen in de kerkorde op tafel. Zoals dr. Wallet zei: klaar ben je nooit met de kerkorde. De kerkorde blijft in beweging zolang de kerk in beweging is.
Een belangrijk onderwerp was de Voortgangsrapportage Permanente Educatie. De predikanten gaan in plaats van drie maanden studieverlof eens in de vijf jaar, naar een permanente studie. Het gaf heel veel stof tot praten, maar uiteindelijk is er gekozen voor een aangestuurd aanbod, een open aanbod en een vrij te bepalen deel van de studie. Ook over de kosten worden duidelijke afspraken gemaakt.
Na twee dagen vergaderen nam iedereen weer afscheid.

Wilt u meer lezen over wat er besloten en besproken is, dan kunt u dat vinden op www.pkn.nl/synode.

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.