Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Doe ook mee aan Maatschappelijke Stage Doe ook mee aan Maatschappelijke Stage

De aftrap van het project vond plaats in mei. De drie bijeenkomsten in de regio West-Friesland en IJmond/Zuid-Kennemerland werden bezocht door 60 deelnemers. Nu de zomervakantie voorbij is, gaat het er om dat leerlingen die een maatschappelijke stage moeten lopen en vrijwilligersgroepen in en rond de kerken elkaar vinden.

Het tweejarige project ‘Maatschappelijke stage als brug naar de samenleving’ is een initiatief van de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk (OSMA). OSMA is een orgaan van de Provinciale Raad van Kerken in Noord-Holland. Doel van het project is om in twee jaar vrijwilligersgroepen binnen kerken en daaraan verbonden organisaties bekend te maken met maatschappelijke stage en hen te stimuleren maatschappelijke stageplekken te creëren. In het eerste jaar richt zich het project op de regio’s West-Friesland en IJmond/Zuid-Kennemerland. In het tweede jaar zullen alle vrijwilligersgroepen binnen de kerken en de daaraan verbonden organisaties worden benaderd.

Grootste vrijwilligersorganisatie
OSMA is met dit project gestart omdat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf 2011 verplicht een maatschappelijke stage gaan doen. Diverse scholen en leerlingen zijn al begonnen met de maatschappelijke stage. Dat betekent dat veel jongeren nu op zoek zijn naar een leuke vrijwilligersklus. Met dit project willen kerken en de met de kerken verbonden organisaties laten zien dat er ook bij hen leuke en gevarieerde vrijwilligersklussen zijn om in een maatschappelijke stage te doen. De kerk is tenslotte de grootste vrijwilligersorganisatie in Nederland.

In het eerste jaar van het tweejarig project is het streven om 200 leerlingen een stageplaats aan te bieden in de regio’s West-Friesland en IJmond/Zuid-Kennemerland. Daarna zal OSMA in de gehele provincie Noord-Holland aan de slag gaan.

www.kerkenstage.nl
Vrijwilligersgroepen die stageplekken willen creëren kunnen ondersteuning krijgen vanuit het project.
Op de website www.kerkenstage.nl vindt u het programma van een viertal workshops waarvoor u zich kunt inschrijven. Als u zelf 10 mensen voor één van de workshops bijeen kunt brengen, dan kan die workshop ook dichtbij u in de buurt worden aangeboden op een datum die in overleg vastgesteld kan worden.
Op 23 of 24 september( afhankelijk van de regio) is er een bijeenkomst voor degenen die werken in het voortgezet onderwijs. Wij zien hen als sleutelfiguren die ervoor kunnen zorgen dat leerlingen die een maatschappelijke stage zoeken en vrijwilligersgroepen in en rond de kerken elkaar weten te vinden.
Verder start er binnenkort ook een postercampagne om de maatschappelijke stage bij kerken en leerlingen onder de aandacht te brengen.
Mocht u als vrijwilligersgroep eerst met iemand willen overleggen voordat u begint met een maatschappelijke stage, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen van Kerk en Stage in uw regio.

Meedoen aan maatschappelijke stage
Met het project willen wij vrijwilligersgroepen in en rond de kerk stimuleren mee te doen met de maatschappelijke stage. In en rond de kerken is immers al veel en gevarieerd vrijwilligerswerk. Maak jongeren in uw eigen kerk attent op de stagemogelijkheden binnen uw kerk. Als u nog geen contact hebt met een school in het voortgezet onderwijs, kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk of de Vrijwilligerscentrale in uw gemeente of regio. Maar u kunt ook altijd contact opnemen met de contactpersonen van Kerk en Stage in uw regio. Zij kunnen u ook verder op weg helpen.

 

Ook een stageplek creëren?
Uitnodigingen voor de workshops en bijeenkomst worden verspreid via de adressen van de diverse kerken. U kunt u voor alle activiteiten opgeven via www.kerkenstage.nl.

Neem voor meer informatie voor de regio West-Friesland contact op met Siep Rienstra: 06 15179366 of .
Neem voor meer informatie voor de regio IJmond/Zuid-Kennemerland contact op met Lucien Duijvis: 023 534 23 97 of .  
Zie voor inschrijving en meer algemene informatie : www.kerkenstage.nl of neem contact op met PRIMO nh, Kor Berghuis/Juliska Retra: 0299 418 700.

Partners van Kerk en Stage
Het project wordt, naast een eigen bijdrage van OSMA, meegefinancierd door het Oranje Fonds
(€ 40.000) en het Skanfonds (€ 30.000). Tevens dragen het RK Dekenaat Haarlem en de PKN regio Midden bij aan het project. Het project wordt uitgevoerd door medewerkers van het RK Dekenaat Haarlem, PKN regio Midden en PRIMO nh, het kenniscentrum voor de sociale praktijk in Noord-Holland.
 

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.