Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Samen optrekken waar dat kan. Samen optrekken waar dat kan.

Wereldraad - Donderdag bezoekt paus Franciscus de Wereldraad van Kerken in Genève wegens het zeventigjarig bestaan van deze wereldwijde oecumenische beweging. Eenheid voor Franciscus betekent: samen de schouders eronder, de leer komt later wel.

 
Uw nieuwe Kerk in Actie-consulent aanvulling Uw nieuwe Kerk in Actie-consulent aanvulling

Beste mensen,

Op 15 juni mocht ik u melden, dat mijn taak als Kerk in Actie-consulent per 1 juli a.s. zou worden overgenomen door Gerdine Klein.

Inmiddels is Gerdine begonnen met haar werkzaamheden en kunt u bij haar terecht voor vragen. Het mailadres van Gerdine is: telefoon: 06 - 121 32 179.

In antwoord op mijn mail mocht ik van velen van u warme woorden ontvangen. Hiervoor mijn hartelijke dank! 

Een aantal mensen vroeg me: "wat ga jij nu eigenlijk doen"? Welnu, sinds 1 mei j.l. ben ik begonnen bij het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie als specialist vluchtelingen en migranten.

Een prachtige taak en ik ben erg dankbaar dit te mogen doen, omdat het juist in deze tijd heel belangrijk is dat we samen met en voor vluchtelingen een kerk in actie zijn. Er gaat immers bijna geen dag voorbij of we zien iets over vluchtelingen in het nieuws. 
Hebt u dus vragen/ideeën/suggesties over opvang van vluchtelingen in Nederland, dan hoor ik die graag en kunnen wij elkaar opnieuw ontmoeten. Zie ook:
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-en-mensenhandel  
Maandelijks verzorg ik ook een nieuwsbrief over dit onderwerp, 'Vlugschrift Vluchtelingen'. Wilt u deze ontvangen, stuur me dan s.v.p. een mailtje.
Ik wens u nogmaals ook een hele goede samenwerking toe met Gerdine, en Gods zegen op uw werk!

Hartelijke groeten,
Karel Jungheim
Specialist binnenlands diaconaat - Vluchtelingen en migranten
Telefoon: +31 615 179 361
Werkdagen maandag t/m donderdag
 
Kerk in Actie
Postbus 456, 3500 AL Utrecht Telefoon: +31 30 880 1456
www.kerkinactie.nl

 

 
Uw nieuwe Kerk in Actie-consulent Uw nieuwe Kerk in Actie-consulent

Beste mensen,
Graag informeer ik u allen, dat mijn taak als Kerk in Actie-consulent per 1 juli a.s. wordt overgenomen door (mevr.) Gerdine Klein!
Ze gaat full-time aan de slag voor de gemeenten en classes van uw regio en zal het aanspreekpunt zijn voor:

- in Fryslân de classes Dokkum, Franeker, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek,

- Flevoland,

- in Utrecht de classes Amersfoort, Breukelen, Doorn, Woerden en Zeist,

- in Noord-Holland de classes Alkmaar, Amsterdam, Edam-Zaandam, Haarlem, Hilversum en Hoorn-Enkhuizen.

Het mailadres van Gerdine wordt:

 Met deze persoonlijke tekst wil zij zich bij u introduceren:

 "Hoe ga je om met je tijd? Dat was voor mij de hamvraag toen ik vier jaar geleden moeder werd. Ik heb nooit een probleem gehad met veel en hard werken, maar het werk wat ik deed, moest er opeens echt toe doen.
Voor mij was dit het begin van een zoektocht naar hoe ik mijn carrière en de tijd die ik daaraan besteed, wil invullen. Als ik terug kijk naar mijn jeugd dan heeft ontwikkelingssamenwerking altijd mijn aandacht gehad. Om een paar voorbeelden te noemen: ik zamelde als schoolkind instrumenten in voor een school in Oost-Europa, ging als tiener op werkvakantie naar Oekraïne en heb tijdens mijn studie Commerciële Economie stages gelopen bij non-profit organisaties. Dit waren allemaal losse puntjes die gedurende mijn zoektocht een rode draad bleken en mij leidde naar Kerk in Actie.
Wat ik bewonder aan de kerk is haar kracht. Als geen ander kan zij mensen met elkaar verbinden, uitstralen dat we voor elkaar moeten zorgen en dat we het beste met elkaar voor hebben. Ik kijk er naar uit om vanuit mijn rol als Kerk in Actie-consulent bij te dragen aan het verder ontwikkelen van deze kracht, zodat we vanuit deze kracht het verschil kunnen maken in een verdeelde samenleving en in het leven van mensen. Als kers op de taart mag ik dit werk ook nog eens doen in een prachtig door water omsloten gebied! In mijn jeugd heb ik in deze omgeving lange zomervakanties doorgebracht op de boot."

Met Gerdine zal ik na 1 juli om de tafel gaan zitten om haar bij te praten over de contacten met u in gemeenten en classes en het werk aan haar over te dragen.

Ik wens u een hele goede samenwerking toe met Gerdine, en Gods zegen op uw werk!

Hartelijke groeten,
Karel Jungheim
Telefoon: +31 615 179 361
Werkdagen maandag t/m donderdag
 
Kerk in Actie
Postbus 456, 3500 AL Utrecht Telefoon: +31 30 880 1456
www.kerkinactie.nl
 

 
Extra nieuws van uw Kerk in Actie-consulent (maart 2017) Extra nieuws van uw Kerk in Actie-consulent (maart 2017)

Beste mensen,
Op 1 maart zond ik u een mail met diverse mededelingen, om u te informeren over en te ondersteunen bij uw inzet voor zending en diaconaat. Vandaag een extra nieuwsbericht, omdat ik u graag een persoonlijke mededeling wil doen, en nog eens uw aandacht wil vragen voor de hongersnood in Afrika.

Lees hier meer.

 
In de Hemel In de Hemel

Iedere zondag bidden we in de kerk: “Onze Vader die in de hemelen zijt.” Je kunt de vraag stellen of die formulering niet wat ouderwets is. En inderdaad zijn er modernere varianten van het Onze Vader gepubliceerd waarin gewoon staat dat God in de hemel is. Toch hebben mij nog geen verzoeken bereikt om die ook in de dienst te gebruiken.

lees meer »
 
De afkomst van Jezus De afkomst van Jezus


Het evangelie naar Mattheüs opent met een geslachtsregister. Daarin kun je lezen hoe Jezus afstamt van Abraham. In die voorgeschiedenis loopt alles anders dan je zou verwachten.

lees meer »
 
Reisverslag maandag 24 oktober 2016 van Jonathan Zondag. Reisverslag maandag 24 oktober 2016 van Jonathan Zondag.


Hierbij een verhaal van mij uit India.
https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/10/je-moet-een-boer-niet-vragen-een-vliegtuig-te-besturen.
Met een hartelijke groet uit Hyderabad!
Jonathan Zondag
 

lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in Actie

Beste mensen,
Hierbij een mail met enkele punten over het werk van Kerk in Actie. In deze periode in het kerkelijk werk zijn de agenda's vol en wordt overal met grote inzet gewerkt aan de nood van mensen dichtbij en ver weg.
De storm over Haiti heeft veel slachtoffers geëist en enorme schade met zich meegebracht.  Meteen na de storm is de noodhulp opgestart via ons partnernetwerk. Als u hierover meer wilt weten: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/10/hulp-voor-de-bevolking-van-haiti
Donderdag 6 oktober is er een bericht verstuurd naar scriba's en predikanten over de veranderingen in de dienstenorganisatie. Een verandering met ingrijpende gevolgen. Er wordt gemeld dat de gemeente adviseurs zullen verdwijnen per 1 januari en er een nieuw advies systeem zal komen. Dit is correct.

Gelukkig kan ik u wel melden dat dit niet geldt voor de gemeente adviseurs Kerk in Actie. Wij blijven gewoon in dienst en beschikbaar voor al uw vragen, voor adviezen, inspiratie en het delen van alles waar we als Kerk en kerken in Actie voor staan. Het enige wat verandert is onze functienaam, die wordt nu consulent Kerk in Actie.

Graag grijp ik de gelegenheid aan om u nog een keer uit te nodigen voor de regionale inspiratie avond in Heiloo op vrijdag 4 november aanstaande. Zie ook de bijlagen. Ik hoop van harte velen van u daar te begroeten. Aanmelden kan via de website https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/aanmelden-inspiratieavonden-geloven-in-delen/aanmeldformulier-inspiratieavonden-geloven-in-delen

Als laatste, wanneer u hulp nodig heeft bij projectkeuze, plannen maken voor volgend jaar, meer wil weten over thema's, steun aan projecten, sprekers en inspiratie en alle mogelijkheden om uw gemeente nauw bij werelddiaconaat en zending te betrekken, aarzelt u dan alstublieft niet om mij uit te nodigen voor een gesprek. Daar ben ik voor en er zijn geen kosten aan verbonden.

Ik wens u zegen toe over al uw werk in deze drukke maanden.
Met vriendelijke groeten,
Karel Jungheim
Gemeenteadviseur Kerk in Actie
Telefoon: +31 615 179 361 
 

 
Mededelingen van uw gemeenteadviseur Kerk in Actie maart 2016

Mededelingen van uw gemeenteadviseur Kerk in Actie maart 2016


Inhoud:
- Dank u wel voor uw bijdrage in 2015! Giftenrapportages
- Dreigende hongersnood tegengaan in Ethiopië
- Werelddag 16 april in Ermelo
- Bezoek uit India
- Ga mee op reis naar Ghana
 

lees meer »
 
Kerk in Actie Kerk in Actie


Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen
 
Wij zijn de Protestantse kerk in actie, een kerk met twee miljoen leden en ruim 1800 plaatselijke protestantse gemeenten. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. 
 
Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.
 
Bekijk de site van Kerk in Actie met de projecten, mogelijkheden om in actie te komen, het werk te steunen, en informatie voor diakenen en ZWO-groepen.
 
Meer weten? Neem contact op met Karel Jungheim onze gemeenteadviseur Kerk in Actie, telefoon 06-15179361, e-mail  
 

 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.