Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Classicale Vergadering Hoorn-Enkhuizen Classicale Vergadering Hoorn-Enkhuizen

Uitnodiging en agenda voor de  Classicale Vergadering   Hoorn-Enkhuizen
Dinsdag 20 februari 2018 in de  Gereformeerde kerk te Andijk
Aanvang 19.30 uur.   Inloop vanaf 19.00 uur   

2018 Kernpunten 3e tranchekerk 2015  

VERSLAG CLASSICALE VERGADERING    d.d. 28 september 2017        
 
Ingekomen post/mail CV febr 2018

Classis Hoorn-Enkhuizen         Rekeningen per 1/1/2018

Model voor een regeling van werkzaamheden van een ring van gemeenten 

 
vergaderdata CV en BM 2018 vergaderdata CV en BM 2018

BM  vrijdag                        26 januari           2018
CV  dinsdag                       20 februari         2018 considereren derde tranche Kerk 2025 en Geestelijke Verzorging
BM  vrijdag                        23 maart              2018
CV  donderdag 12 april 2018
 
Classis Cluster NH voorlichtingsbijeenkomst derde tranche Kerk 2025            11-01-2018 Taborkerk Purmerend 19.30 uur
Inleveringsdatum  consideraties derde tranche Kerk 2025                                01-03-2018
 
Het BM ism de werkgemeenschap voor predikanten en kerkelijk-werkers wil nog een eerste bijeenkomst van de RING organiseren in mei 2018.

 
Derde Voorlichting over kerkordewijzigingen Kerk 2025 Derde Voorlichting over kerkordewijzigingen Kerk 2025

Derde Voorlichting over kerkordewijzigingen Kerk 2025 

Zie hiervoor ook 

Maar ook.
 

 
Engel van Hoorn Engel van Hoorn

Telkens een nieuw avontuur

Het gaat vaak anders dan je had gedacht!  Tot 21-01-2018
Poster het gaat vaak anders dan je had gedacht!  Tot 21-01-2018 

 
Agenda Classicale vergaderingen 28-09-2017 Agenda Classicale vergaderingen 28-09-2017

Agenda.

Postlijst

Kernpunten

Impressie van de synodevergadering donderdag 22 september 2017

VERSLAG CLASSICALE VERGADERING  d.d. 20 april 2017

Voorstel besteding reservegelden van Classis Hoorn-Enkhuizen

Begroting 2018

 
In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

 
planning Kerk 2025 in 2017-2018 planning Kerk 2025 in 2017-2018

planning Kerk 2025 in 2017-2018

 
Boze brieven en mooie woorden Boze brieven en mooie woorden

NHD 03-06-2017

 
Kerk 2025 Kerk 2025

IN KERKORDELIJKE VOORSTELLEN
Deel 2: Back to basics.  Zie kerk 2025 op de Homepagina.

 
Op de drempel van de 40dagentijd Op de drempel van de 40dagentijd

Beste mensen,
Vandaag begint de veertigdagentijd, de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema ‘Sterk&Dapper. Deel als Jezus' en staan we stil bij de keuzes die Jezus maakte, en die sterke en dappere mensen wereldwijd nog elke dag maken.

 

 
nieuws van de scriba van de GS nieuws van de scriba van de GS

Generale Synode op 17 en 18 november 2016 over Kerk 2025
Zie hiervoor de homepage, tabblad kerk in 2025

 

Consideraties en regionale   
                                     voorlichtingsbijeenkomsten

consideraties; regionale voorlichtingsbijeenkomsten

Rapport met de in eerste lezing door de generale synode op 18 november 2016 vastgestelde teksten.

Voorlopige herindeling van gemeenten in 11 classes in het kader van Kerk 2025

Voorlopig besluit tot herindeling van de gemeenten in classes als gevolg van het besluit van de generale synode d.d. april 2016 inzake het rapport 'Kerk 2025: Een stap verder' tot de vorming van 11 (regionale) classicale vergaderingen

Kerk   2018   Kiezen voor de basis in de Protestantse Kerk.


 

lees meer »
 
Mededelingen van uw gemeenteadviseur Kerk in Actie maart 2016

Mededelingen van uw gemeenteadviseur Kerk in Actie maart 2016


Inhoud:
- Dank u wel voor uw bijdrage in 2015! Giftenrapportages
- Dreigende hongersnood tegengaan in Ethiopië
- Werelddag 16 april in Ermelo
- Bezoek uit India
- Ga mee op reis naar Ghana
 

lees meer »
 
Veel gestelde vragen aan het NBG Veel gestelde vragen aan het NBG


Zie betreffende dit onderwerp de verslagen.

 
Welke cursus zou u willen? Welke cursus zou u willen?

 

Cursus nodig:

vraag uw gemeenteadviseur mobiel nr: 06-151 79 365 of via email
  naar de 25 trainingen op www.pkn.nl/pcte

 
 
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.